Olet t??ll?

Sosiaalinen kuntoutus

  • Ihmisten omatoimisuuteen luotetaan yh? enemm?n-
    t?ss? mahdollisuuksia.
Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrj?ytyneiden henkil?iden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakyky? ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksi?.

Sosiaalinen kuntoutus on yksi vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain palveluista. Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaality?n ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen?toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrj?ytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edist?miseksi.

eulogotyhdistetty.png

?

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvitt?minen
  2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sek? tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  3. valmennus arkip?iv?n toiminnoista suoriutumiseen ja el?m?nhallintaan
  4. ryhm?toiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edist?v?t toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista ty?-, ty?kokeilu-, opiskelu-, ty?paja- tai kuntoutuspaikkaan sek? ehk?ist??n n?iden keskeytt?mist?.

Sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Sosiaalista kuntoutusta toteuttaessa sen on toimittava yhteisty?ss? terveydenhuollon, ty?- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa.

Kunnat j?rjest?v?t sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri tavoin ja usein hankerahoituksella. My?s j?rjest?ill? ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on my?s vahva rooli palvelujen tuottamisessa ja kehitt?misess?.

Kuusamon kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kokoamista on koordinoinut V?litt?v?t verkostot hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2018. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy yhteisty?ss? Kuusamon kaupungin kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR/ Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja k?yhyyden torjunta.)
Sivuston palveluiden kokoamisessa ja toteutuksen ”pohtimisessa” on auttanut hankkeen kokoama kehitt?misty?ryhm?, johon on kuulunut suuri joukko eri organisaatioissa toimivia verkostoty?ntekij?it?. Sivustoa t?ydennet??n hankeen toiminnan aikana ja sen j?lkeen sivusto siirret??n Kuusamon kaupungin hallintaan.

Lumilautailua

Kuntoutus on moninaista?

Nuoret opiskelijat

Oppiminen on elinik?ist?

rakennustyomaa.jpg

Ty?n tekeminen arjessa

ruka_rv_talvi_14122015.jpg

Palveluohjaus?on kattok?site