Olet t??ll?

Kaavoitus

kaava_keskusta_kesa6.jpg
Kaavoittaminen on maank?yt?n suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyv?n elinymp?rist?n rakentaminen.

N?ht?vill? olevat kaavat l?ytyv?t t?st? linkist?:?http://www.mp-cc.com/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Voimassa olevat kaavat l?ytyv?t t?st? linkist?:?http://www.mp-cc.com/palvelut/voimassa-olevat-kaavat

?

Asemakaava-alueita Kuusamossa on kaksi, Rukan asemakaava-alue (1250 ha) sek? Kirkonkyl?lle sijoittuvat asemakaavat (1600 ha). Rukan asemakaava on laadittu ohjaamaan p??asiassa loma-asutuksen rakentamista ja asemakaavasta on olemassa yhten?inen kaavayhdistelm?. Kirkonkyl?lle sijoittuvista asemakaavoista on tekeill? luonnoksena n?ht?vill? ollut ajantasakaava, joka nimet??n Kirkonkyl?n asemakaavaksi. Ensimm?inen rakennuskaava laadittiin Kuusamon Kirkonkyl?lle v. 1964. Maank?ytt?- ja rakennuslain tullessa voimaan 1.1.2000 rakennuskaavat muuttuivat asemakaavoiksi.

Laki velvoittaa kaupunkia huolehtimaan tarpeellisten yleiskaavojen laatimisesta ja ajan tasalla pit?misest?. Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kaupunki tiedottaa alueellaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireill? olevista?merkitt?vist? kaavoitushankkeista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kyseisten hankkeiden k?sitettelyvaiheet sek? muut p??t?kset ja toimet, jotka vaikuttavat l?ht?kohtiin, tavoitteisiin, sis?lt??n ja toteutukseen. My?s maank?ytt?sopimuksista tiedotetaan kaavoituskatsauksessa. Katsauksessa on mahdollista tiedottaa my?s l?hiaikoina vireille tulevista hankkeista.

Osallistuminen kaavoitukseen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa , joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavan valmistelun aloittamisesta (vireille tulosta), n?ht?vill? olosta ja hyv?ksymisest? tiedotetaan paikallisissa sanomalehdiss?.

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ymp?rist?n k?ytt?j?t. Viranomaiset ja yhteis?t ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Jos kaava vaikuttaa yli kuntarajan, my?s toisen kunnan j?sen voi olla osallinen.

Osallistua voi monella tavalla, ottamalla yhteytt? kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esitt?m?ll? mielipiteen/muistutuksen kaavasta sen ollessa n?ht?vill?.

?

Kaavaj?rjestelm?

  • Maakuntakaava

  • Laatii maakuntaliitto
  • Ymp?rist?ministeri? vahvistaa
  • Yleiskaava

  • Kunta laatii ja hyv?ksyy
  • Asemakaava

  • Kunta laatii ja hyv?ksyy
  • Ranta-asemakaava

  • Maanomistaja laatii
  • Kunta hyv?ksyy
kaavoitus_kaavio.png

?

N?ht?vill? olevat kaavat?ja muuta ajankohtaista kaavoituksesta l?yd?t kaavoituksen palvelukorteilta

Lis?tietoja antaa