Olet t??ll?

3.7.2020 - 10:21

Julkipanolista kaavoitusteknikon suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisp??t?ksist?, antop?iv? 6.7.2020

Kuulutus on n?ht?vill? 3.7.2020-20.7.2020

Viranhaltija on tehnyt seuraavat p??t?kset?§§ 25 –?27. P??t?s annetaan?julkipanon j?lkeen 06.07.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupap??t?s ja siihen liittyv?t asiakirjat ovat n?ht?v?n? maank?yt?ss?.

Viimeinen muutoksenhakup?iv? on 20.07.2020.

Lis?tietoja antaa: